Vaše nejčastější dotazy

Moje investice je zajištěná zástavním/ podzástavním právem k nemovitosti, co se stane, když dojde k jejímu prodeji?

Pokud nastane situace, že dojde k odkupu nemovitosti, na které jé vázáno zástavní/podzástavní právo, informujeme vždy neprodleně klienta a nabízíme mu 2 možné alternativy řešení:

  • Klientovi nabídneme novou nemovitost a pokud souhlasí s náhradou zajištění, nově mu vzniká zástavní/podzástavní právo.
  • Pokud nesouhlasí s převodem zástavního/ podzástavního práva, klientovi ihned vyplatíme finanční prostředky, provedeme výmaz zástavního/podzástavního práva a investice tak zaniká.
Jak postupujete při odhadu nemovitosti?

Proces ocenění provádí naše analytické oddělení maximálně konzervativně tak, abychom co nejvíce reflektovali cenu nemovitosti s aspektem na její likviditu. Díváme se na cenové mapy, reálné transakce, porovnáváme nemovitosti.

Moje investice je pře zajištěná 100–120 %, co to znamená?

Cena nemovitosti je vždy vyšší nežli investorova zástava, a to zpravidla až o 20 %. Investice je tedy zajištěná vyšší hodnotou, než jeho investovaná částka a tudíž je velmi bezpečná.

Moje investice je zajištěná zpravidla 100–120 % ceny obvyklé nemovitosti, je reálná hrozba, že bych o investované peníze mohl přijít?

Ve chvíli, kdyby ze strany společnosti vyplaceny výnosy, investor by vyvolal proces prodeje nemovitosti a výtěžek z jejího prodeje by šel pouze za ním, jakožto jediným zajištěným věřitelem. Úroveň rizika je proto minimální a hodnota nemovitosti při míře pře zajištění 100-120 % dostatečně kryje investorovu investici.

Lze celý proces vyřešit online bez osobní schůzky?

Ano lze, parametry investice si odsouhlasíme po telefonu a návrhy smlouvy zasíláme emailem, či poštou. Po odsouhlasení smluv vás čeká jen jedna návštěva pošty k ověření podpisu pro KN.

Píšete, že se jedná o bezstarostnou investici, co to pro mne fakticky znamená?

Snažíme se veškerou administrativní zátěž omezit na minimum. Právní agenda je zaštítěná partnerskou advokátní kanceláří, která připravuje kompletní smluvní dokumentaci, která se skládá ze smlouvy o úvěru, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti / pohledávkám a plné moci na KN. Celý proces probíhá následovně: Po odsouhlasení parametrů investice připravujeme smluvní dokumentaci a po odsouhlasení klientem a ověření plné moci pro KN si již vše administrujeme my.

Budu z Investice na míru CFG odvádět daně a platit poplatky za sjednání?

Uzavření smlouvy o úvěru není zatíženo žádnými vstupními poplatky pro fyzické ani právnické osoby.

Úroky z úvěru nepodléhají srážkové dani, ale vstupují do obecného základu daně z příjmu. Úroky z úvěru poskytnutých fyzickými osobami řadíme do dílčího základu daně pro příjmy z kapitálového majetku (§ 8 odst. 1 písm. g) ZDP) – fyzická osoba zahrne příjmy z úroků z poskytnutých úvěrů do daňového přiznání a zdaňuje v rámci 15% sazby daně. Zdanění podléhají příjmy v podobě úroků – tedy pouze fyzickou osobou reálně obdržené prostředky.

Úroky z úvěru poskytnutých právnickými osobami řadíme do obecného základu daně se sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 19 %. Zdanění podléhají úroky za celé zdaňovací období bez ohledu na jejich reálné vyplacení.

Nevíte si rady, jak svou investici nejlépe zdanit?
Obraťte se na nás a domluvte si osobní schůzku zde.

Mám možnost předčasně splatit svou investici a co proto mám udělat?

Jelikož se jedná o investici na míru, kdy s klientem vzájemně ladíme vhodnou délku splatnosti investice dle vzájemných možností, což je velká výhoda oproti investicím do korporátních dluhopisů, kde je délka splatnosti striktně daná, není zde možnost předčasného splacení investice.

Spočítejte si
svůj zisk
ČISTÝ VÝNOS ?Čistý výnos z investice do nemovitostí / úvěrů po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
1.222.222
KVARTÁLNĚ ?Každé 3 měsíce vám CFG a.s. vyplatí čistý dílčí výnos z ročního úroku (zdaněný 15 % daní).
22.240
CELKOVÝ VÝNOS ?Výnos z investice do nemovitostí / úvěrů po uplynutí stanovené lhůty investice před zdaněním.
7.222.222
NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Nevíte, jak vhodně investovat a čemu se vyvarovat?
Rádi to s vámi bezplatně probereme.