Případová studie

Investor Radek Klíma prodal byt po rodičích a rozhodl se diverzifikovat své investiční portfolio o zajištěnou investici do nemovitostí s vysokým výnosem.
Zaujala ho individualizovaná a zároveň i bezpečná nabídka.
Vyplnil si proto nezávaznou poptávku na webu CFG

1
Rychlý kontakt

Do hodiny se s ním spojil majitel společnosti a společně si dle vzájemných preferencích nadefinovali parametry investice – výše investice, dobu splatnosti i výši výnosu, který se odvíjí dle účelu využití investorského kapitálu. Může být použit na výkup/rekonstrukci některé z nemovitostí, případně bude sloužit k poskytnutí úvěru klientům z Podnikatelské záložny nebo Comfort Money.

2
Vyběr investice

Investor Radek Klíma také zvažoval, zda zainvestuje jako FO nebo PO. V rozhodování mu pomohla nezávazná konzultace s daňovým specialistou, který mu v rámci daňového přiznání doporučil, která varianta zdanění je finančně zajímavější (FO zdaní vždy 15% sazbou celý úrokový výnos, jelikož si nemůže nárokovat náklady. PO zahrnuje úrokový výnos do svého účetnictví a zdaní 19% sazbou celý svůj hospodářský výsledek ze všech činností).

3
Příprava smluv

Pan Klíma se tedy rozhodl investovat jako PO a v průběhu dne obdržel investiční nabídku na míru. Majitel v kooperaci s právním oddělením mezitím připravil návrh smlouvy o úvěru, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti / pohledávkám (do zajišťovací instrument, podle umístění kapitálu investora) a plnou moc (na základě které servisujeme zápis řízení do KN a hradíme kolky a plomby). Po odsouhlasení návrhů smluvní dokumentace následovalo odeslání personalizovaných smluv, jejich ověření a zaslání podepsaných a ověřených dokumentů zpět.

4
HOTOVO!

Po zapsání plomb na KN pan Klíma odeslal své finance a stal se tak jedním z investorů CFG! Při investici 10 mil. Kč, výši výnosu 6 % a délky splatnosti 3 roky získal investici zajištěnou nemovitostí o 20 % hodnotnější, než je její cena obvyklá. Každý kvartál se mu v pravidelných intervalech na účet připisují výnosy ve výši 150 000 Kč.
Pan Klíma se těší z celkového výnosu 1 800 000 Kč, který získal téměř bezstarostně vyjma jedné návštěvy pošty. Jako bonus mu pravidelně posíláme investiční report, aby měl o své investici vždy důkladný přehled!

Investoři nám důvěřují

100+
MIL. KČ

jste investovali
do tohoto produktu

20+
KLIENTŮ

roste s námi se svými
vklady nad 3 mil. Kč

250+
MIL. KČ

hodnota zobchodovaných
nemovitostí

Spočítejte si
svůj zisk
ČISTÝ VÝNOS ?Čistý výnos z investice do nemovitostí / úvěrů po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
1.222.222
KVARTÁLNĚ ?Každé 3 měsíce vám CFG a.s. vyplatí čistý dílčí výnos z ročního úroku (zdaněný 15 % daní).
22.240
CELKOVÝ VÝNOS ?Výnos z investice do nemovitostí / úvěrů po uplynutí stanovené lhůty investice před zdaněním.
7.222.222
NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Nevíte, jak vhodně investovat a čemu se vyvarovat?
Rádi to s vámi bezplatně probereme.