Vaše nejčastější dotazy

Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupón).

Jakou formu má dluhopis? Je tištěný nebo elektronický?

Dluhopis je cenným papírem a má vždy listinou podobu.

Kdo může investovat?

Kdokoliv, kdo je starší 18 let a počítá s minimální investicí alespoň 50 000 Kč.
Zároveň je však mít na paměti určitá rizika, která jsou s investováním do dluhopisů spojená.

Jsou s koupí dluhopisu spojené nějaké poplatky?

Nikoliv, s koupí dluhopisu žádné poplatky spojené nejsou.

Kdy se vyplácí výnos z dluhopisu a jakou formou?

Výnosy jsou vypláceny kvartálně, a to vždy na běžné účty, které investor zadá v objednávkovém formuláři. Výplata výnosů probíhá plně automaticky v předem sjednaném datu.

Musí se danit výnosy z dluhopisů?

Ano, výnosy se ze zákona danit musí. Avšak v případě, kdy jste FO nepodnikatel, pak ze zákonných důvodů povinnost zdanit 15% daní z výnosu přechází na emitenta, který vám již na běžný účet posílá peníze očištěné od 15% daně. Jinými slovy, nemusíte se o nic starat, vše za vás zajistí emitent.
Pokud jste však PO, případně i FO podnikatel, od emitenta obdržíte nezdaněný výnos, který zohledníte v ročním zúčtování daně.

Mohu svou investici požadovat zpět dříve,
než dojde ke smluvní splatnosti dluhopisu?

Ano, to možné je. Buď můžete svůj dluhopis prodat někomu jinému anebo požádáte emitenta o předčasné splacení. Podmínky předčasného splacení vždy vychází z emisních podmínek, které deklarují, že emitent nabízí možnost odprodeje dluhopisu s 3měsíční likviditou.

Co se s dluhopisy stane, pokud vlastník zemře?

Úrok z dluhopisů je vyplácen bez ohledu na to, zda je vlastník naživu. Přechod listinných cenných papírů podléhá dědickému řízení a jejich převod se řídí usnesením o dědictví.

Spočítejte si
svůj zisk
Fixní výnos
6,5 % p.a.
Výplata úroku
Čtvrtletně
Nominální hodnota
50 000 CZK
Druh cenného
papíru
Listinný dluhopis
Objem emise
25 000 000 CZK
Měna
CZK
Datum emise
9.2.2021
Datum splatnosti
30.6.2026
Možnost předčas. splacení
Ano
Omezení převodu
Bez omezení
ČISTÝ VÝNOS ?Čistý výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené doby (po zdanění 15 % daně z výnosu).
1.222.222
KVARTÁLNĚ ?Každé 3 měsíce vám CFG a.s. vyplatí čistý dílčí výnos z ročního úroku (zdaněný 15 % daní).
22.240
CELKOVÝ VÝNOS ?Výnos z investice do dluhopisu po uplynutí stanovené lhůty investice před zdaněním.
7.222.222
NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Nevíte, jak vhodně investovat a čemu se vyvarovat?
Rádi to s vámi bezplatně probereme.